Wyniki badań ankietowych dotyczących wybranych zagadnień z zakresu kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów.

 

Szanowni Państwo,

Przekazujemy w załączniku opracowanie Ministerstwa Finansów dotyczące analizy wyników badania ankietowego przeprowadzonego w jst z zakresu wybranych zagadnień kontroli zarządczej. Biorąc pod uwagę fakt, że ponad 90% z wszystkich jst w Polsce wypowiedziało się w ww.zakresie - warto jest się przyjrzeć opracowaniu, a przede wszystkim wnioskom jakie są w nim zawarte. Bardzo wysokie wyniki związane z poziomem wiedzy na temat kontroli zarządczej razem z deklarowaną przez ponad połowę jst przeprowadzoną samooceną w oparciu o wytyczne kontroli zarządczej lub metody CAF, pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie o usprawnieniu procesów zarządzania we wszystkich jednostkach w Polsce. Opracowanie zawiera również cenne wnioski dla działań koordynacyjnych Ministerstwa Finansów w zakresie kontroli zarządczej.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.