Materiały z konferencji "Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny"

Departament Administracji Publicznej MSWiA publikuje materiały prezentowane na konferencji, która odbyła się 8 października 2010 r. na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja na Uniwersytecie Warszawskim zakończyła fazę szkoleniową  dwóch  projektów systemowych realizowane przez MSWiA w partnerstwie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) - Działanie 5.2: „Akademia Liderów Samorządowych” oraz „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”.

W trakcie konferencji wręczono dyplomy ukończenia studiów podyplomowych na uczelniach wyższych, partnerach MSWiA w projekcie uczestnikom I edycji Akademii Liderów Samorządowych (wójtom, burmistrzom, prezydentom i ich zastępcom, członkom zarządów powiatów i województw, sekretarzom i skarbnikom JST) oraz przedstawicielom 80 urzędów JST biorących udział w projekcie „...CAF.”

Celem konferencji była nie tylko  promocja działań MSWiA, w tym projektów dofinansowanych w ramach POKL, zmierzających do poprawy jakości obsługi klientów administracji samorządowej, lecz również stworzenie platformy dla dyskusji wokół tematów związanych z modernizacją zarządzania w administracji publicznej.  Więcej informacji na temat konferencji znajdą państwo tutaj.

Departament Administracji Publicznej MSWiA przedstawia materiały konferencyjne. Składają się nań zarówno broszury i publikacje dotyczące projektów, jak i prezentacje towarzyszące wystąpieniom prelegentów biorących udział w konferencji.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tymi materiałami.

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.