Konkurs na zaprojektowanie gadżetu promującego EFS.

Konkurs jest adresowany do podmiotów ekonomii społecznej. Termin nadsyłania prac upływa 30 września br. (decyduje data wpływu !).

 

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, ogłasza ogólnopolski konkurs na zaprojektowanie gadżetu promującego Europejski Fundusz Społeczny. Konkurs jest adresowany do podmiotów ekonomii społecznej. Termin nadsyłania prac upływa 30 września br. (decyduje data wpływu !).
 
Zaprojektowany gadżet powinien w ciekawy i inspirujący sposób promować Europejski Fundusz Społeczny oraz możliwości jakie stwarza wykorzystanie środków z EFS.
 
Dla autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody pieniężne!
 
Konkurs potrwa do 30 września br. Udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie nie mogą brać udziału podmioty, w których kierownictwie zasiadają pracownicy lub członkowie rodzin pracowników Centrum Projektów Europejskich, Regionalnych Ośrodków EFS, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Instytucji Pośredniczących i Pośredniczących II Stopnia PO KL.
 
Prototyp gadżetu wraz z dokumentacją techniczną oraz wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
 
Centrum Projektów Europejskich
Krajowy Ośrodek EFS
Ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs – gadżet EFS”
 
Decyduje data wpływu!
 
Jeśli poszukujesz szczegółowych informacji o konkursie:
 
albo

 

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.