Konferencja skuteczny i efektywny samorząd terytorialny

8 października 2010 r. - Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego.

Najlepsi liderzy w samorządzie

22 najlepszych uczestników Akademii Liderów Samorządowych otrzymało specjalne dyplomy z rąk sekretarza stanu w MSWiA Tomasza Siemoniaka. Wśród osób wyróżnionych jest m.in. prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, burmistrz Krobi Sebastian Czwojda oraz sekretarz gminy Radlin Piotr Absalon. W projekcie brało udział 240 samorządowców z całej Polski.

Wyróżnienia za szczególne osiągnięcia na studiach podyplomowych organizowanych w ramach akademii otrzymało 20 przedstawicieli samorządu gminnego oraz 2 ze szczebla powiatowego. Podczas uroczystości wręczone zostały również dyplomy za udział w projekcie CAF (Common Assessment Framework).

Otwierając konferencję w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz stanu Tomasz Siemoniak podkreślił rolę dobrego zarządzania jako kluczowego czynnika zmiany w jednostkach samorządu terytorialnego. Ponadto, według ministra, metoda CAF przyczyniła się do sprawniejszego wykorzystania potencjału kadr administracji samorządowej.

Akademia Liderów Samorządowych to studia stworzone na wzór MPA (Master’s of Public Administration), skierowane do kadry menadżerskiej w samorządzie. Dzięki studiom samorządowcy mogli doskonalić jakość usług i obsługę mieszkańców oraz zarządzanie administracją według najlepszych wzorców.

Projekt był realizowany w czterech miastach we współpracy z trzema uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Warszawskim, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu wraz z Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie oraz Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu. Począwszy od października ubiegłego roku, wybrani w otwartej rekrutacji przez MSWiA przedstawiciele samorządu terytorialnego z całego kraju: marszałkowie, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, członkowie zarządów powiatów i województw, sekretarze oraz skarbnicy byli uczestnikami rocznych studiów podyplomowych na Akademii Liderów Samorządowych.

Studia w ramach Akademii Liderów Samorządowych pomagają pogłębić wiedzę prawniczą i umożliwiają doskonalenie umiejętności menedżerskich. Największym atutem Akademii jest praktyczny charakter zajęć i wypracowanie rozwiązań, które mogą być przydatne w codziennej pracy (poprawa jakości usług i obsługi mieszkańców, budowanie pozytywnego wizerunku urzędu). Ideą Akademii jest również wymiana doświadczeń pomiędzy samorządowcami w zakresie poprawy jakości obsługi klientów administracji samorządowej.

Zajęcia na Akademii Liderów Samorządowych obejmują zagadnienia z zakresu prawa samorządowego, finansów publicznych, promocji, w tym zasady kierowania zespołami. Studia pomagają w tworzeniu nowoczesnego samorządu w Polsce. Studia podyplomowe prowadzą eksperci m.in. z dziedziny prawa, ekonomii, zarządzania zasobami ludzkimi, administrowania funduszami Unii Europejskiej.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony samorządowców. W I edycji projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli studiach podyplomowych na Akademii Liderów Samorządowych uczestniczyło 240 samorządowców, w tym m.in. 11 starostów i 7 wicestarostów, 7 prezydentów miast i 4 wiceprezydentów, 24 burmistrzów i 15 zastępców burmistrza, 37 wójtów, 93 sekretarzy gmin, powiatów i miast oraz 29 skarbników gmin i miast. Studia podyplomowe trwały rok: od 16 października 2009 roku do 30 września 2010 roku.

W trakcie konferencji była także mowa o drugim z projektów realizowanych przez MSWiA - modelu CAF. Jest to metoda, która ma na celu podnoszenie jakości zarządzania w administracji publicznej. Polega na przeprowadzeniu w urzędzie samooceny oraz wyodrębnieniu tych obszarów, które wymagają udoskonalenia i niezbędnych usprawnień. W projekcie wzięło udział 80 jednostek samorządu terytorialnego z terenu całej Polski.

Projekty: „Akademia Liderów Samorządowych” i „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą” są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia dla tego działania.

Udział w projekcie Akademii Liderów Samorządowych umożliwił podniesienie kompetencji kadr menadżerskich w samorządzie terytorialnym. Podczas konferencji zostały omówione także kwestie zarządzania w administracji publicznej.

Konferencja odbyła się w piątek (8 października) w Warszawie.

 
W załączniku znajdą Państwo szczegółowy program konferencji. 

Załączniki

NEWSLETTER

Aktualności dotyczące administracji wprost na Twój email.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Standardy obsługi inwestora w samorządzie
Służba przygotowawcza
Portal Funduszy Europejskich
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mapa JST

BAZA JST

Wyszukaj informacje na temat województw, powiatów oraz gmin w całej Polsce.